Montessori

Montessori

Arendab lapse motoorikat. Tänapäevase disainiga. Vastupidav. Pikk kasutusiga. Lapsesõbralik. Iseseisev tegutsemine ja arenemine.

Montessori on kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Meetod põhineb lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul. Kõik tegevused on lapsest lähtuvad, eesmärgiks iseseisvumise toetamine ja arendamine. Lapsest lähtuvad tegevused ei tähenda seda, et laps võib teha, mida iganes tahab, vaid seda, et kasvukeskkond vastab tema arenguvajadustele ning tal on selle raames vabadus iseseisvalt tegutseda. Õppimine pole eesmärk omaette, vaid see toimub justkui iseenesest, kui selleks on soodsad tingimused loodud. Tema vajaduste ning soovidega arvestavas ning austavas keskkonnas kasvab õnnelik laps, kes õpib tõelise rõõmuga. Teadmiste ja oskuste omandamisel vajab laps aga tuge, täiskasvanu ülesandeks on luua lapse arengut igakülgselt toetav keskkond.

Kõik Montessori õppevahendid on läbimõeldud tervikud ja neil on nii vahetud kui ka kaudsed eesmärgid.

Praktilise elu harjutused on tavalised igapäevaelu tööd ja tegevused, mis arendavad liigutuste koordinatsiooni ja keskendumisvõimet ning toetavad seeläbi lapse iseseisvumist. Laps õpib nii enda kui ka oma ümbruse eest hoolitsema.

[searchandfilter id="tootefilter_mobile"]